Fix icon.PNG

FIND 

 

FIX

 

FLOURISH

FIND ANSWERS TO:
What is your goal? 
Is it realistic? 
What are the roadblocks? 
Are you ready to overcome them? 

FIND ANSWERS TO:
What motivates you? 
What are your strengths?
Does your profile align with your goal? 
How to boost your skillset and motivation? 

GUIDE CANDITATE:
Prepare the right documentation
Identify communication channels
Match candidate with relevant jobs
Provide support during recruitment

 


Ideologisk grund: Det stoiska lugnet 

Vår arbetsmetod tar sin utgångspunkt i stoicismen. I korthet menar stoikerna att en människa bör undvika att engagera sig i sådant som hon inte kan påverka, ty sådant engagemang gör henne bara olycklig till ingen nytta. Det som betyder något är istället hur man förhåller sig till världen och det som sker i livet. Vår arbetsmetod  hjälper effektivt till att se förbi gamla misstag och rädslor och sätter lösningarna och framtiden i centrum. 

 


Viktiga frågor

När du står i vägskäl i livet är följande frågor bra att ställa:

Är jag ödmjuk inför vad som sker?
Tar jag hjälp?
Lyssnar jag?
Är jag fokuserad?
Är jag envis?

 

Boktips: 

Meditations av Marcus Aurelius
Dispatches av Epictetus
The Obstacle Is The Way av Ryan Holiday
Leonardo's Brain av Leonard Shlain
The Examined Life av Stephen Grosz
Jonathan Livingston Seagull av Richard Bach
The Art of War av Sun Tzu
Born To Run av Chris McDougall
Natural Born Heroes av Chris McDougall