All You Need Is Love

HAV

Under och över varandra
störtande i varandras famn
stigande naket
fallande
tonande overkligt genom allt
fyllande allt med sin böljande rytm,
överjordisk kärleks anda:
musik föds i tomheten,

under och över varandra,
öppnande sig mot varandra
i ständigt nya begär, i domning skylande
deras famntag, 
fyllda av ständigt ny törst,
där vandrande vågor går samman
och glider ifrån varandra, otillfredsställbara,
och flyter samman igen,

under och över varandra,
förlorande sig i den andra
enligt en helig lag, även längst inne
blottande sig i vågor,
så ett med vattnet
att var och en av deras skygga gester
blir  en kyss och kropparnas lek
en enda tumultliknande ljuv omfamning:

vågor om varandra,
simmande rastlöst, trånande, nakna
vågor, overkliga
tankar, förälskade,
häftiga av lycka, lystna, förtvivlade,
hänryckta vågors ändlösa tal,
olyckliga vågor
i ett förälskat hav.

Lörinc Szabó
tolkning Bo Setterlind