Changes

'To improve is to change; to be perfect is to change often.'
- Winston Churchill

Det här är en hyllning till generalisterna. De där lirarna som vandrar mellan olika sammanhang och miljöer fullt intakta och med en lätthet som innebär att de snabbt anpassar sig, snappar upp ny information och kan läsa av helhetsbilden. De ändrar färg, läser av situationer och kan hantera de allra flesta personligheter. Utan att ge avkall på vad de står för och vad de tror på. Det handlar bara om diplomati.