Communication breakdown

Något händer med oss som plötsligt befinner oss utanför arbetsmarknaden och tillhörande arbetsrelaterade sammanhang. Detta påverkar naturligtvis vår förmåga att tala om oss själva på ett positivt och målinriktat sätt, för att inte tala om att inför en eller flera arbetsgivare föra fram bilden av oss själva och vad det är vi verkligen vill. Kan också gälla dina ansökningshandlingar – vad är det du förmedlar och med vilken inlevelse?

Säg att du får tio minuter på dig att inför en publik bestående av 100 företagare förklara vem du är, vad du vill arbeta med och vad du faktiskt kan bidra med – kort, konkret och rakt på sak. Utan onödiga utsvävningar och tillgjorda förklaringsmodeller. Hur ställer du dig till detta? Antar du utmaningen?

Förmågan att förmedla ett eller flera budskap (målsättningar) blir helt klart kraftigt eftersatt av att en person inte finns med i sammanhang som är kopplade till ett skarpt läge, och med detta menas arbetslivet och alla de moment som ingår. De dagliga rutinerna i arbetet bygger många gånger på interaktion med andra människor och utbyte av idéer och funderingar eller varför inte samarbete.

Tankeverksamhet och utveckling av egna tankemönster är i de flesta fall beroende av sociala nätverk och samarbete – för att inte tala om rena kunskaper och nya rön som alltid utvecklas inom olika yrkesområden. Att tappa kunskap och förmågan att kommunicera på ett sätt som är kopplat till en yrkesroll kan vara en starkt bidragande orsak till att kontakter med arbetsgivare blir ett misslyckande.

Ett onödigt misslyckande skulle kunna bli mindre negativt och onödigt. Hur? Genom att misslyckas bättre. Lära sig. Förändra. Hålla kontakten med arbetsgivare. Kallprat. Arbetsträning med en tydlig målsättning för att undvika att känna sig utnyttjad. Kliv ur dig själv och se dig själv från en annan vinkel. Hur är det ställt? Vad behövs för att ändra, förändra och se saker och ting annorlunda?

Sluta krångla, försvåra och ställ dig själv frågan: finns det en väg ur det här? Det finns det. Någon väntar på din berättelse. Den berättelsen ser jag fram emot att få ta del av – nya idéer, tankar, funderingar och en väg framåt. Lämna det gamla, invanda och bakåtsträvande bakom dig. Vi vet hur det det ser ut, men det hjälper inte dig – det som hjälper är att börja misslyckas bättre. Och att berätta vad du vill och detta på ett sätt som gör att andra lyssnar.

Ibland kan du faktiskt glömma ditt manus, dina ansökningshandlingar och det teoretiska. Säg vad du vill, spontant och rakt på sak. Think different. Försvåra inte. Tänk enkelt och ge dig ut ur fyrkanten. Det finns alltid någon som lyssnar. Men vem är det som lyssnar? Det är huvudsaken.