What Am I Doing?

Under ett företagsbesök stannade författaren av detta inlägg upp och blev stående en kort stund och stirrade på den text som slängde sig fram från en halvdant rengjord whiteboard - så enkelt och retoriskt perfekt det verkade vid just det ögonblicket, och texten är fortfarande lika aktuell och rakt på sak! AFFÄRSIDÉ: VAD FUNGERAR - OCH VAD FUNGERAR INTE?

Varför krångla till det med onödiga utlägg och ofullständiga funderingar när det bara handlar om att skala bort alla onödigheter och se till vad som är viktigt - alltså, vad är det du kan kontrollera och vad kan du inte kontrollera?

En nulägesanalys måste alltid baseras på vad som fungerar och vad som inte fungerar - med lätthet kan var och en tro att ett perfekt CV fungerar, och i många fall är det så. Det kan dock vara på så vis att ett CV inte är lika aktuellt och det baseras på hur pass långt ‘glappet’ är mellan senaste arbete och nuläge, strategi att söka arbete, förmåga att inse att vi står inför en radikalt förändrad arbetsmarknad som ställer helt andra krav, kunskap om sociala medier, vidareutbildning och det här med hur den inre energin fungerar = första intryck. Börja i rätt ände och det betyder att vi tittar närmare på det sistnämnda.

Vad är det som du måste förändra, förbättra och förenkla? Tankar, funderingar och det enkla faktum att du är otränad och inte har själva spelförståelsen, känslan för arbetslivet. För även om du själv tycker, tror och är övertygad om att du klarar ett arbete trots flera års frånvaro - hur ser en arbetsgivare på saken? Ett första intryck baseras på kunskaper, egenskaper och färdigheter som förädlas i en yrkesroll. Naturligtvis finns det andra byggstenar som måste vara på rätt plats - självkänsla, driv och en blick som säger vad du står för och vem du är. Kanske är det här som det första intrycket avgör hur fortsättningen utvecklas.

Förenkla. Förenkla. Varför göra det så svårt?