Toughing It Out

Otaliga är alla dessa anordnare av aktiviteter för arbetssökande. Samma information gång efter annan och där står du kvar med samma funderingar kring vägen mot arbete eller vad det nu kan vara. Eller själslig kramp. Eller hopplöshet. Eller uppgivenhet.

Det ska inte vara på det viset.

Vad du behöver fokusera på är dig själv och inget annat. Till en början är det dig själv det handlar om. Låt inte masshysterin om att allt är förlorat ta överhanden. Alla människor kan förändra och förbättra efter egen förmåga. Det är dig själv det handlar om.

Närkampen och samtalet med någon som kritiskt granskar ditt nuläge är viktigt, även om det betyder att en hel del smärta sipprar fram. Det ska vara så. Vad fungerar och vad fungerar inte?

Det behövs tid, ibland mycket tid. Vad är viktigt?

Alla förändringsprocesser kräver stor insikt och du måste inom dig ha en bild där du kan se dig i ett bättre sammanhang. Känslan för vad du håller på med. Samtalet med en annan människa är så viktigt att det är svårt att gradera. Många gånger är det just här som möjligheterna visar sig, enkelt kallprat och en god stämning. Inga förväntningar, krav eller nervositet. Det är du och dina värderingar, din personlighet och det du utstrålar. Detta räcker.

Vad vill du säga till den som du samtalar med? Vad är det som du vill lämna till den som lyssnar. Tänk på att den personen ska bära ditt rykte vidare. Nu pratar vi om en annan form av ansökningshandlingar. Förmodligen den allra viktigaste formen av ansökningshandlingar.

Möten med människor. En flygplats. Korta, snabba möten med människor som alla är på väg någonstans. Förhoppningar, framförsikt, spänning, äventyr. Miljön är dynamisk - rörelse, fart, möten, snabba beslut, frågor om rätt väg till rätt gate. Det finns alltid någon som har ett svar och som vill hjälpa dig.

För livet är en resa. En resa som du inte alltid kan styra över. Vad som helst kan hända. Du kan dock styra dig själv. Det är just då som vad som helst kan hända och du har ändå balans och kontroll.

Styr själv. Var inte bara en passagerare.