There's No Such Place As Far Away

“If you treat an individual as he is, he will remain how he is. But if you treat him as if he were what he ought to be and could be, he will become what he ought to be and could be.”

― Johann Wolfgang von Goethe

Den röda tråden i alla samtal och möten som handlar om utveckling, idéer och ifrågasättande av systemuppfyllelse måste baseras på ovanstående. Allt annat är kontraproduktivt.

Försök alltid att se potentialen i ett samtal eller en person. Jag kan tänka mig att arbetsgivare gör precis samma sak under en anställningsintervju eller under det att du börjar en relation med en tänkbar arbetsgivare. Frågan är bara vad du delar med dig av när det handlar om vilken potential du har.

Engagemang, vision och resultat. Med all säkerhet det viktigaste sett till vad ledarskap handlar om. Så varför skulle inte du kunna använda dig av samma enkla synsätt på ditt eget ledarskap?

Nej, det är inte så långt ifrån dig om du börjar tänka efter och sortera och filtrera och skapa det där som bara du har tillgång till. Tänk annorlunda och enkelt och försök formulera innehållet. Kaos är bra.

Iscensättandet av en kaosteori baseras på att inte veta och att studsa upp i taket för att greppa det som är på flykt. Det är oförutsedda händelser som ger dig svaret, något som du snubblar över. Den som hävdar att en mall behövs för att klargöra en idéexplosion är obildad. Du behöver dock likasinnade människor i din närhet, introverta som extroverta.

Snöfall är kaos men synnerligen väl koordinerat, och det finns ingen mall. Fallhöjden kan variera, men det är fortfarande samma sak. Varenda snöflinga faller på exakt rätt ställe.

There’s no such place as far away. Det snöar just nu.