The Mountains Of The Mind

I vilket sammanhang befinner du dig just nu? Hur ser omgivningen ut och omger du dig med människor som ger dig nya idéer, energi och en bra känsla? Får du ut något av vad du håller på med just nu?

Litteraturen är sprängfylld med mycket bra läsning om det som beskrivs ovan. Läser du ett fåtal böcker så har du redan i ett tidigare inlägg fått ett bra tips, en del nöjer sig med den boken.

Du som hellre ser rörliga bilder kan med fördel ta del av alla olika framföranden på TED Talks. Många intressanta föreläsare berättar om vad de gjort, föreläser om vad andra gjort eller presenterar en ny idé.

Sök rätt information och ta del av vad andra tänker, tycker och skapar - låt den här resan ge dig de pusselbitar som kan bli avgörande. Idéer kommer oftast utan förvarning och inte utan hårt arbete.

Historien är full av människor som misslyckats men som tagit ett misslyckande för vad det är - smärta, lärdom och erfarenhet. Förmodligen har de ett driv som tar dem vidare, en form av mindset. Verktyg för att tänkla klart och inte falla alltför djupt. Kanske en av mänsklighetens viktigaste byggstenar, det där sista.

Vill du veta mer om överlevnad kan jag inte undvika att rekommendera en bok av Joe Simpson och titeln på den boken är Touching The Void (du kan även se filmen med samma namn). Detta är en enda lång föreläsning om att överleva mot alla odds och det är även en manual för det mentala spelet som utspelar sig i en människas psyke.

Uthållighet. För att detta ska fungera fullt ut så behöver du en målsättning och den målsättningen måste vara realiserbar och… eller inte. Säger du åt dig själv att det inte går så är det på det viset. Det är bättre att försöka och sedan dra sig tillbaka om det inte fungerar för tillfället. En chans till.

All men dream: but not equally,
Those who dream by night in the dusty
recesses of their minds wake in the day
to find that it was vanity; but the dreamers
of the day are dangerous men, for they may
act their dreams with open eyes, to make it
possible.
- T.E. Lawrence, The Seven Pillars of Wisdom