The Messenger

"Long before the first formal business was established... the six most powerful words in any language were 'Let me tell you a story'"

Låt mig berätta en historia om den här mycket verbala och allmänbildade unge mannen som dök upp en dag - uppdraget från den statliga uppdragsgivaren vara att göra klart varför den här personen alltid misslyckades på anställningsintervjuer. Det tog ca 2 minuter att göra klart vad det här handlade om: en stark personlighet med en verbal förmåga som var rätt fantastisk och klart att han var alldeles för stark och vältalig och till på köpet klev han de han träffade under anställningsintervjuerna på tårna och att vara ett hot fast man inte är det kan vara besvärligt i liknande situationer. Störtskön person, tyckte undertecknad, han har en historia och vill något.

Han hade en historia att berätta - fin utbildning och en önskan om att jobba inom kriminalvården. Problemet var att efter att ha genomfört en intervju på en kriminalvårdsanstalt fick han till sig att han inte hade personligheten att jobba inom kriminalvården - "fundera på annan inriktning". Vi hade nu två val - slipa ner de kantiga hörnen för att passa in i normen eller låta personen ifråga vara precis som den han var för att söka rätt omgivning. Notera rätt omgivning, det här är rätt viktigt. Nu var det upp till den unge mannen att utföra det viktigaste, se till att få jobbet.

Ahhh, Steve Jobs hade tyckt om följande! Ett nej är inte ett nej utan bara en möjlighet. Det finns alltid en arbetsgivare som passar just dig - jag menar dina egenskaper, kunskaper och färdigheter. Men söker du upp de här arbetsgivarna? Personen ifråga gav sig inte utan sökte vidare och var beredd på att flytta, bryta upp och börja om från början. Nästa anhalt på nästa anstalt - två ordinarie intervjuer, en psykologisk undersökning och därefter beskedet: "om du inte hade varit den du är hade du inte haft en chans att arbeta på den avdelning där vi kommer att placera dig. Du har precis rätt attityd, karaktär och personlighet för att hantera just den här typen av interner. Välkommen."

"Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity."