Perfection Is Always Simple

Alla känner nog samma obehag inför ett viktigt samtal. Många känner ännu större obehag inför att prata offentligt, speciellt när en hel hop människor sitter och stirrar. Okända människor.

Det är ju alltid bra att vara förberedd inför ett viktigt möte och det är att rekommendera att göra en del bakgrundsarbete inför ett viktigt samtl, möte, föreläsning, presentation eller vad det nu kan handla om.

För visst är det på det viset att den som ska ta emot ditt budskap måste känna av ett visst intresse hos dig och få en känsla för vad det är du försöker säga. Och visst är det så att den som lyssnar på dig vill se ett intresse hos dig och inte bara lojt och halvdant intresse.

Varför ska de lyssna på just dig? Vad är det du vill säga? Har du gjort din bakgrundscheck? Vad vet du egentligen? Varför ska de ta emot dig och lyssna på dig? Vilket behov har den här arbetsgivaren och vet du hur till exempel orderingången ser ut? Är du tillräckligt envis?

Jag vet faktiskt inte om det finns någon inköpschef på ett företag som på stående fot under det första säljbesöket accepterat en säljares offert… det är i stort sett en omöjlighet speciellt om det är en större investering som skall göras samt det faktum att ett företags investeringsbudget kan variera beroende på företagets totala resultat. Kanske kan du nu se saken från en arbetgivares sida och inse att du är en stor investering.

Vad får arbetsgivaren av dig, vad kan du bidra med och hur lång tid tar det innan du är hundraprocentig sett till effektivitet? Fungerar du i ett samarbete med andra kollegor? Har du den kommunikativa kunskapen som krävs?

En arbetsgivare berättade för mig att det inte räcker med att vara en skicklig och kunnig parkarbetare - den personen ska också ha kommunikativa och säljande egenskaper och färdigheter, i och med att den personen ska fungera som säljare ute hos kund och på så sätt öka kundstocken på sikt. Ungefärligen som att säga att du ska dra in så pass många nya kunder att det täcker din lönekostnad.

Vad är det då som du vill tala om för den publik som ser dig, lyssnar på dig och som även förväntar sig något speciellt? Vad är det du vill säga och hur har du tänkt dig att framföra detta? Tror du att en persons inre målsättningar färgar av sig på sättet att tala och framföra något viktigt? Börja där, börja vid dina egna målsättningar.

Relevant ställda frågor kan nog vara avgörande - klart att det är svårt att ställa de rätta frågorna om man nu tror att det finns en mall för detta. Det finns ingen mall. Bara grundläggande förberedelser och bakgrundsinformation. Ställ inte frågan ‘Vad ska jag säga?’…

Vilka frågor tror du att en möjlig arbetsgivare vill att du ställer? Kanske är det ditt intresse du ska fokusera på, att bygga en god relation som på sikt kan generera resultat, att leva dig in i sammanhanget och visa med hela ditt kroppsspråk hur roligt (!) det skulle vara att arbeta för just det här företaget. Skulle du kunna säga att du skulle kunna medverka till bättre resultat, problemlösning, gemenskap och nya kunder?

Kan du dig själv och vet vem du talar med så behöver du inte vara nervös eller känna olust. Det behöver inte vara svårare än så. Glöm inte ditt första intryck och en sak till: hur ser arbetsmiljön ut på det här företaget? Hur vill de att personalen ska vara? Passar du in? Behöver du förändra något?

Judge a man by his questions, not his answers.
- Voltaire