No Direction Home

Balans i livet. Balans i arbetslivet. Balans i arbetssökandet.

Problemlösning på stående fot betyder något annat än att svara på frågor som är tagna ur en mall. Med utgångspunkt från nuläget så bör du ställa dig själv frågan - vad är viktigt? Hur ser ditt problem ut och vad kan du göra åt just den saken?

Börja om från början, ta lärdom av vad som inträffat, lära av misstag och fortsätta, eller ta ut helt ny riktning? Var du än befinner dig, med utgångspunkt från hur situationen ser ut för dig som person, så utgår jag ifrån att om du vill så kan du - utifrån dina förutsättningar, kom ihåg detta.

En nyckel till utveckling handlar om din förmåga att lära nytt, att ta fram nyfikenhet och kreativitet och leka lite med olika synsätt, ta hjälp av andra som varit i samma situation och inte minst att ställa frågan ‘varför?’ Många gånger kan det också vara bra att ifrågasätta precis allt, utan att för den saken tappa bort sig själv i onödiga utläggningar som inte genererar resultat.

En fråga? Trivs du med livet, arbetslivet? En fråga till: Hur ska en framtida arbetsgivares värderingsgrunder vara för att du ska vilja vara en del av den organisationen? Kanske är det här den enklaste formen av jobbsök, att helt enkelt börja med en mycket viktig fråga som handlar om var du vill vara.