Meditations

Marcus Aurelius hade en del att förtälja när det gäller konsten att ta sig an livet. Det finns det du kan kontrollera och det du inte kan kontrollera. Vi kan ju börja där, för det är det viktigaste av allt. Förenkling och att skala av allt det onödiga som du inte behöver lägga energi på. Ett annat uttryck är 'kill your darlings' och ha totalt fokus på nuläget och vad det är som egentligen betyder något.  

Börja med att titta över nuläget. Lägger du energi på helt onödiga saker och oroar du dig i onödan? Jag tror att mycket av energiförlusterna ligger i just detta - därmed inte sagt att det är enkelt att ta sig ur en sådan här situation, definitivt inte, men det är ju där vi ska försöka hitta motivationen. Att ta sig förbi det här hindret. 

Vad är ett hinder?  Är det överkomligt? I ditt nuläge, påverkas du av negativa tankar som gör att du inte kan använda ett hinder som en typ av språngbräda till något bättre? Förmodligen ligger det till på det viset. Det är naturligt att tvivla och ifrågasätta sig själv - det måste få vara så ibland. Problemen hopar sig dock när du inte har de verktyg som behövs för att ta dig ur situationen - och jag menar de tankeverktyg som du kan lära dig att använda. 

Ett alldeles utmärkt sätt att börja bearbeta sina tankar och funderingar är att läsa intressant litteratur om hur vi tänker och hur vi strukturerar våra liv. Därefter är det viktigt att skriva ner alla tankar, funderingar och idéer i en dagbok som endast är avsedd för detta. Låt allt komma fram och håll inte tillbaka.  

Den stoiska filosofin är kanske den bästa självhjälp du kan ge dig själv. Den är enkel men också lite svårhanterlig i och med att den ställer krav på ditt sätt att tänka; rakt på sak och uppriktig. Det finns en uppsjö av bra böcker som handlar om detta sätt att tänka och under 'boktips' finner du ett antal titlar som kan vara av intresse. 

Det viktigaste är att komma igång! Struktur, ordning och det här med att inte ge efter för tankar som sätter de här planerna ur spel. Förenklingsprocessen börjar med att på angiven tid sätta sig ner och börja reda ut tankebanorna och strukturera - har man tillgång till en whiteboard är detta ett utmärkt sätt för att skriva ner funderingar, strategier, tankar och allt det som ska tas bort. Fotografera det du skriver med fin mobilkamera - det är viktigt att dokumentera vad du gör.  

Krisbearbetning kan se ut på olika sätt. Det är många inom det här området som rekommenderar att man först skriver av sig innan man tar samtalshjälp, och det ligger något i det. Att få ur sig det som skaver och ger skavsår är där du börjar och SKRIV NER VAD DET HANDLAR OM. Därefter kan du ta nästa steg för att få hjälp. 

Varför har situationen uppkommit? På vilket sätt? Hur påverkas du?