Good Times, Bad Times - Keep On Walking

En rätt lång tystnad efterföljs av en massa tankar och funderingar och utlägg kring det här med att planera sin framtid och fundera över nuläget. Avgränsningen heter arbetsmarknad och din väg mot arbete. Det finns ett talesätt som säger följande (fast på engelska): plans are nothing, planning is everything. Och det stämmer om vi ska följa ordspråket som säger att målet inte är det viktigaste utan det är själva resan som är avgörande, men jag antar att du kan ha åsikter om detta. Det är lätt att lägga sin egen yrkesmässiga framtid i andras händer och bara av farten kräva att någon annan lägger möjligheterna i din egen hand - men fungerar det på det sättet? Hur ser dagens arbetsmarknad ut och vilka krav finns, både uttalade och outtalade? Det här är rätt intressant sett till hur många söker arbete. Jag menar att de flesta är fastlåsta i ett industriellt sätt att söka arbete och vem sa att det skulle vara på det sättet? Du, jag eller någon annan? Har du någonsin funderat på varför det inte fungerar och varför du möts av en massa negativa svar?

Vem sa att det bara finns en väg att söka arbete och vad är det som säger att du inte kan byta strategi men fortfarande bibehåla de gamla invanda sättet? Byta sida?  - om du tänker tvärtom och börjar leka med kreativa tankar och vrider och vänder på saker och ting? Jag håller mig till tre styckeindelningaroch det baseras på följande tankesätt (på engelska igen...) - Find, Fix, Finish. Det är där vi börjar och svara på följande frågor: vad är det du vill arbeta med (undvik vad som helst, tack), vem är du som person i arbetet och vad kan du bidra med? Tänk på att det handlar om att ha en vision, att kunna engagera och att kunna påvisa resultat (någon form av resultat som en arbetsgivare kan notera, exempelvis självlärda saker!).

Vem sa att det skulle vara på just det sättet?! Tänk annorlunda och visst handlar de om att sätta en fot framför den andra för att börja din egen förändring mot det bättre och det finns bara en person som kan sätta igång den här processen, och det är du själv. Med en massa hjälp och svåra frågor från min sida - men det går, det går alltid att räta upp en situation som är svårhanterlig. Visst handlar det om att vända motgångar till något positivt  och att börja fundera kring invanda tankemönster - egentligen, vad problemet? Enligt mitt sätt att se på saken är det en inställningsfråga, bara du inte ger upp. 'Feeling Good' - Nina Simone. Grunden till att hitta fram kanske handlar om att må bra och att inte ångra alltför mycket utan att se framåt (Edith Piaff, 'Non, ne regrette rien'). Det är fortfarande en inställningsfråga, utan tvekan. En fot framför den andra så långt du behöver gå. Inget annat. Förenkla!

"When we treat a man as he is, we make him worse than he is; when we treat him as if he already were what he potentially could be, we make him what he should be."