Buckets Of Rain

Vatten har en magnifik kreativitet, oslagbar kreativitet, genom att helt enkelt utnyttja det som är och utan att krångla till det. Mjukt och samtidigt hårt och därigenom följsamt som givare och mottagare. Vi kan lära oss en hel del genom att betrakta vatten.

Flöden, rännilar, ström, bäckfåra, hav, regn - du ser, synonymerna blir fler och fler. Frågar du vattnet om ‘varför’ så blir nog svaret ‘därför’. Varför göra det så svårt när det kan vara enkelt. I det här fallet att söka sig framåt, åt olika håll och alltid försöka hitta en väg runt ett hinder.

Att kombinera mjukhet och hårdhet med en målsättning och strävan är inte unikt på något sätt, det är snarare helt naturligt och självklart. Att bli vattenbärare medför stagnation. Att bli en mänsklig vattenvirvel medför utveckling.

Hur du än ser på saken så är en sak helt klar - följ flödet när du har möjlighet och hitta din egen väg och se ibland till att din vattenvirvel försvårar sikten så pass mycket att ingen ser dig på grunt vatten.

Hällregn. Duggregn. Strilregn. Snöblandat regn. Ösregn. Alltid med en målsättning, alltid obevekligt, alltid oövervinnerligt. Alla droppar på rätt plats utan planering. Perfekt.