A Perfect Day

En perfekt dag. Ett telefonsamtal. Ett arbete.

Processen i sig var rätt intressant med en inledning som handlade om positionering, omgivning och rätt sprängverkan. Diskussioner om förhållningssätt, taktik och det här med 'storytelling' - utbildningsbakgrunden var helt rätt, referenserna utmärkta och erfarenheten helt kompatibel med den tjänst som var utlyst men nu återstod den sista lilla biten och det var hur vi skulle förhålla oss till retorik och innehåll i budskapet.

Helt klart var att ett CV, i den här situationen, skulle vara helt avgörande och det första intrycket. Existerande CV var helt OK men saknade udden och det direkta budskapet i de 15-20 första raderna. Enkelt, rakt på sak och något konkret - det enda vi siktade på var en anställningsintervju, längre än så kunde vi inte hoppas på i nuläget. Rätt komplicerad tjänst, traditionellt förfarande från arbetsgivaren i anställningsprocessen och det gick nästan att förutspå hur det skulle gå till. Nästan.

Funderingar kring formuleringar och innehåll och timmarna flög iväg i jakten på de förlösande orden och budskapet - design av CV inspirerat av amerikansk förlaga och en del inslag från ett intressant brittiskt tidskrift, 'Monocle'. Färg, form och struktur. Flera mail mellan oss båda för att synkronisera verklighet och funktionell design - vad är det vi försöker beskriva och hur tror vi att mottagaren reagerar? Taktik, strategi.

CV levererat. Dags för nästa inslag i processen - en liten bok om anställningsintervju. 'Få jobbet', av Jan Kallberg är en bra introduktion i konsten att förstå vad en intervju handlar om och boken kan i vissa fall kan bli helt avgörande. Det visade sig att den blev en fildelare i den här situationen då den beskriver varför vissa frågor ställs och hur förståelsen kring frågeställningarna underlättar hela situationen när intervjun rasar iväg åt olika håll.

Det finns inget bättre än att få vara med och se hur en inledande process leder vidare till att en person gör en tempoväxling och hittar sin egen väg och löser sin situationen på egen hand. Det här handlar om hjälp till självhjälp. Det optimala är att vi som bistår med råd och taktik när det gäller jobbsökningsprocesser/arbetsvägledning sorterar bort oss själva då det handlar om att lära ut de viktigaste ingredienserna för att en deltagares framtida yrkeskarriär ska bli så framgångsrik som det bara kan bli - på egen hand med rätt kunskap och inspiration. Vem är det som egentligen styr din process? Hur intressant är det att vara sittandes framför en dator beordrad att skriva CV för vilken gång i ordningen - utan någon som utmanar, ifrågasätter och får dig att reflektera och förbättra dig själv?

A perfect day - work fucking harder.