The Unexamined Life Is Not Worth Living

Socrates kunde verkligen formulera sig på ett lysande sätt. 

Jag tror att orden sammansattes för att inspirera, utmana och provocera - att utmana livet och sig själv är själva grunden för att växa som människa - det handlar som så ofta om förändringar och en människa måste lära sig att leva med snabba förändringar och osäkerhet. Livet idag handlar om enormt snabba förändringar och det kan gälla hur vårt samhället omvandlas men även när det gäller åsikter och informationsflödet. Vi dränks av information dagligen och det gäller att ha en bra plattform av utgå ifrån för att kunna navigera i den gråzon som vår värld blivit.

All information är bra, även den som vi kan uppleva som negativ, men det handlar om att lära sig att inte bli alltför negativt påverkad och dränerad kring det som nu sker - det här är själva tricket. Jag menar inte att det är enkelt, men det går att förhålla sig till det som sker med distans och med sunt förnuft. Acceptansen för att saker och ting är som de är måste vi lära oss även om det är med stor motvillighet vi gör detta. Jag menar på att tänka klart är att kunna se vad som sker utan att låta känslorna ta överhanden och bli gränslös.

Att undersöka livet betyder att vara öppen, nyfiken och att verkligen ta dagen som den kommer. När det handlar om att växa som människa, att utvecklas och se saker och ting ur nya perspektiv så är det otroligt viktigt att lägga bort förutfattade meningar och betongtänkande - en tankeprocess som har sin grund i automatiska tankemönster och de här mönstren bär vi med oss från barndomen. Vi måste bryta den förbannelsen genom att se saker och ting som ett barn ser på saker och ting - nyfiket, undrande och frågande. 

Vi gör misstag, vi tar fel väg och vi går alldeles säkert vilse i tillvaron. Så måste det få vara och det är kanske avgörande för att få vetskap om hur vi agerar och tänker när det börjar bli svårt och oddsen är mindre bra. Men är det inte här som vi börjar utforska och ta reda på det som vi inte vet? Är det inte här som vi börjar experimentera för att hitta nya lösningar och dolda sidor hos oss själva?

Misstag är en självklar del av livet. Misslyckanden är en självklar del av livet. Motgångar är en självklar del av livet. 

Det är när vi verkligen dyker ner i tillvaron och vågar riskera det vi har som vi finner en annan sida av oss själva och det är också då vi lär oss helt nya aspekter kring livet och tillvaron och vad det är som verkligen betyder något. När allt står och väger. När vi balanserar på den vassa eggen och där varje andetag är fokuserat och blicken glasklar och uppfattningsförmågan är på topp.

Ta del av livet, undersök, ställ frågor, var nyfiken och våga ta en risk. Lev fullt ut och ta dagen som den kommer, lev i nuet och var en god och fin människa. Bry dig om andra, hjälp till och backa inte undan om situationen blir besvärlig. Se till att du verkligen gör skillnad - det är vad det handlar om: Gör skillnad!