Way Down

Kanske eller kanske inte. Klyscha möjligtvis, eventuellt. Eller tvärtom. Men det finns en måttstock för att bedöma och utforska livet till fullo. Inget kan ersätta det här. Det är till och med så att du längtar tillbaka till de moment där det inte fanns något alls, bara tomhet och det är en form av frihet. You haven't lived until you almost died. 

Glasklara bedömningar, klara uppfattningar, transparens, sanningar. Mitt i all smärta och ångest och vilja att lämna festen och gå in i nästa fas. Ett medvetande vaknar till liv och upptäcker livet. Ord kan inte beskriva förvandlingen. Zen, Suzuki och stoikerna. Sätt dig ner, var tyst, observera och lösgör dig själv från vanskliga tankemönster.

Detta är en av faserna du går igenom. Ingen kan säga hur du ska uppleva det här eller vad du ska göra. Det måste komma inifrån och det här är viktigt - du måste vara förberedd på att falla. Du måste vara mentalt tränad för att krascha in i en bergvägg. Vägen tillbaka hänger på den interna dialogen. Efter detta kommer det avgörande. Utredningen om varför och på vilket sätt du kraschade. 

Corruption

It is perfectly possible — indeed, it is far from uncommon — to go to bed one night, or wake up one morning, or simply walk through a door one has known all one’s life, and discover, between inhaling and exhaling, that the self one has sewn together with such effort is all dirty rags, is unusable, is gone: and out of what raw material will one build a self again? The lives of men — and, therefore, of nations — to an extent literally unimaginable, depend on how vividly this question lives in the mind. It is a question which can paralyze the mind, of course; but if the question does not live in the mind, then one is simply condemned to eternal youth, which is a synonym for corruption.

James Baldwin

Nothing But The Truth

Kan du se dig själv blanda ihop påtagen kollektiv självständighet med individuell äkta frihet och befrielse från förtryck med det fria valet, rätten att uttrycka sig?

Jag vill bara säga att jag tog tid på mig att komma fram till ovanstående ord, det krävdes ett livslångt lärande för att förstå innebörden i orden. Många gånger är det när omöjligt att se sig själv med klara, friska och fria ögon. Tiden finns inte, karriären tar fart och det är så lätt att missa tydliga tecken. Tecken på osynligt förtryck. Osynliga fiender.

Till slut står du inför ett val. Och det handlar om din egen sanning, den ibland brutala och svåra sanningen. Det valet kan förvrida dig eller befria dig från lögnen. Det fanns inga alternativ för mig att göra annorlunda. Dörrarna som öppnades var som gigantiska portar, ljus blandades med sorg. Men det var också det viktigaste jag kunde ha gjort, svaren och toppen på berget.

Balansen, risken att falla. Och det är först när du fallit som du förstår att det finns något annat än onödiga och falska förebilder. Det är lättare att falla och slå dig om du är vältränad fysiskt och mentalt. Var förberedd och påläst. Försök inte ens att ta dig upp för El Capitán utan att först noggrant studera klippan och den lodräta väggen, undersök olika vägar och detaljer. 

Hela din personliga så kallade kultur måste inbegripa samtal och diskussioner och argumentation och att du inte skjuter upp något. De är ditt liv som står på spel. Jag satte mig ner och tog del av resultaten av det jag gått igenom och det blev aldrig mer som förr. Jag satte mig ner och mediterade. 

För att du verkligen ska lära dig något måste du först vara beredd att förlora allt.